top of page

E-Learning

britania academy us porta B- CONNECTED, el seus nous CURSOS D'ANGLÈS ONLINE!

B-CONNECTED és un curs d'habilitats integrades separat en 4 NIVELLS, des de el nivell A2 fins al nivell B2, amb unprograma d'autoaprenentatge independent. Els alumnes podran iniciar sessió en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

B-Connected és un curs basat en vídeos d'històries interconectadas. Inclou una avaluació exhaustiva i un suport total per ajudar els estudiants a guanyar confiança en l'anglès per als alumnes que volen realitzar exàmens oficials, per negocis, per l'ensenyament i per realitzar viatges.

72911808_423986798306384_824336881039284

Nivell 1

Curs amb més de 100 Hores

Aquest curs està dissenyat per a alumnes amb un nivell d’anglès A2 al Marc Comú Europeu de Referencia.

En aquest curs treballarà les quatre habilitats de la llengua: comprensió lectora, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral.

Al realitzar aquest curs seràs capaç de:

- Escriure un text breu connectat sobre temes descriptius o narratius.

 

-Llegir i comprendre un text d'una varietat de temes familiars.

 

-Fer i respondre preguntes sobre esdeveniments passats o presents.

 

-Distingir i utilitzar una varietat de temps verbals en contextos familiars: passat, present i futur.

 

-Expressar intenció bàsica, propòsit, obligació, preferència i consell.

Per només:

50 €

72911808_423986798306384_824336881039284

Nivell 2

Curs amb més de 100 Hores

Aquest curs correspon al nivell A2+ en el Marc Comú Europeu de Referència.

En aquest curs s'avalua la capacitat del alumne en les quatre habilitats de la llengua anglesa: lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral.

Al realitzar aquest curs, seràs capaç de:

-Escriure un text breu connectat sobre temes descriptius, narratius o imaginaris.

-Llegir i comprendre un text d'una varietat de temes familiars.

-Distingir i utilitzar una varietat de temps: passat, present i futur.

-Fer i respondre preguntes sobre esdeveniments passats, presents o futurs.

 

-Expressar intenció bàsica, propòsit, obligació, preferència, consell, acord i desacord, hipòtesis i procés.

Per només:

50 €

72911808_423986798306384_824336881039284

Nivell 3

Curs amb més de 100 Hores

Aquest curs correspon al nivell B1 en el MECR (Marc europeu comú de referència).

El nivell B1 correspon a usuaris independents amb l'idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius. tant amb escriptura com oral.

Al realitzar aquest curs seràs capaç de:

- Escriure text clar i connectat sobre temes descriptius, narratius o imaginaris.

-Llegir i comprendre textos de temes concrets o abstractes.

-Distingir i utilitzar una varietat de temps: passat, present i futur.

-Fer i respondre preguntes sobre esdeveniments passats, presents o futurs.

-Expressar la intenció bàsica, l'obligació,, el consell, el procés d'acord, desacord i les conseqüències.

Per només:

50 €

72911808_423986798306384_824336881039284

Nivell 4

Curs amb més de 100 Hores

Aquest curs correspon al nivell B2.

Aquest curs avançat avaluarà les seves capacitats sobre les quatre habilitats de la llengua anglesa: lectura, escriptura, comprensió auditiva i expressió oral.

Al realitzar aquest curs seràs capaç de:

- Escriure text clar i connectat sobre temes descriptius, narratius, imaginaris o discursius.

- Escriure correspondència, tant formal com informal.

-Comprendre i respondre als punts principals d'un text. 

 

-Usar el llenguatge per realitzar qualsevol funció que pugui sorgir en un context social.

 

-Manipular estructures per crear èmfasi i variar l'estil i l'idioma

 

-Escoltar i respondre a passatges i preguntes en una varietat de formes, lliurades a un ritme de parla mesurat.

Per només:

50 €

Campus Virtual

Ja tens tota la informació i has fet la inscripció?
Si es així, comencem amb el curs B-CONNECTED!
Clica el botó "ACCEDEIX AL TEU CURS" i comença aquesta excitant
aventura d'aprenentatge juntamente amb
britania academy E-Learning!
bottom of page